HİZMET KALİTESİ YÖNETMELİĞİ

Resmî Gazete Tarihi: 21.12.2012 Resmî Gazete Sayısı: 28504

ELEKTRİK DAĞITIMI VE PERAKENDE SATIŞINA İLİŞKİN HİZMET KALİTESİ YÖNETMELİĞİ

 

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

 

Amaç ve kapsam

MADDE 1 – (1) Bu Yönetmelik; elektrik enerjisinin tedarik sürekliliği, ticari ve teknik kalitesine ilişkin olarak dağıtım şirketleri, (Değişik ibare:RG-9/10/2013-28790) görevli tedarik şirketleri ve kullanıcılar tarafından uyulması gereken kurallar ile uygulamaya ilişkin esas ve usulleri kapsar.

Yönetmeliğin tamamı için;

http://www.mevzuat.gov.tr/Metin.Aspx?MevzuatKod=7.5.16869&MevzuatIliski=0&sourceXmlSearch%20%20=Elektrik%20Da%C4%9F%C4%B1t%C4%B1m

Basit tedbirler bazen hayat kurtarır. Ailemize, işimize, çevremize yapacağımız en güzel yatırım, onları koruyucu tedbirlerdirTrimbox ve GNDSeries ile elektrik kaynaklı hasarlardan ve buna bağlı elektrik kontağı yangınlarından korunabilirsiniz. 

Hızlı iletişim kurarak, detaylı bilgi için biz sizi arayalım;

Whatsapp : +90 555 014 24 23

AŞIRI GERİLİM ve TSUNAMİ | SORUMLU KİM ?
KATEGORİLER
Direkt Sipariş için WhatsApp Hattı