SANAYİ ÜRETİM MAKİNELERİNİN KORUNMASI

SANAYİDE MAKİNELERİN KORUNMASI

Sanayi üretimi büyük ölçüde makinelerin performansına bağlıdır. Üretim, paketleme ve istifleme gibi amaçlara göre organize edilen makinelerin ve sistemlerin çalışmasını sürdürmesi için ise elektriğin verimli bir biçimde kullanılması gerekir. Nitekim elektrikten kaynaklanan ufak bir arıza bile işi yavaşlatacak, verimi düşürecek, üretim aşamalarından birinin ya da tamamın aksamasına sebep olacaktır. Gerekli donanımlar kullanılarak bunun önüne geçmek mümkün.

Fabrikalardaki Elektrik Sistemleri

Fabrikalarda diğer binalara göre daha kompleks bir elektrik tesisatı bulunur. Bu mekanların tesisatı en kısa sürede en yüksek verimi elde etme amacıyla tasarlanmıştır. Üretim makinelerinin, aydınlatmanın, kişisel alanların ve yemekhane, revir gibi alanların şebekeleri farklı kaynaklardan gelir. Ancak harcanan enerjinin büyük kısmı makineler ve sistemler ile optimize edilmektedir.

Her makinenin çalışabilmesi için alması gereken bir voltaj miktarı bulunmaktadır. Bazı sistemlerde operatör sayesinde bu voltaj değerini ölçmek ve ayarlamak mümkün olabilmekte. Gelişmiş otomasyon sistemlerinde sıcaklık, basınç gibi değerler de izlenerek kontrol edilebiliyor. Ancak en opsiyonel operatörlerde bile ani elektrik dalgalanmalarını fark etmek, edilse bile cihaza zarar vermeden önlemek mümkün değil.

fabrika makineleri

Voltaj Yükseldiğinde Ne Olur?

Elektrik tesisatında birçok sebepten ötürü voltaj dalgalanması olabilir. Kablolarda ve trafolarda biriken elektrik yükünün dolaşıma girmesi bile başlı başına bir risk teşkil eder. Fabrikanın belli fonksiyonlarını güneş, rüzgar enerjisi gibi otonom sistemlerle sürdürmek yüksek voltaj riskini ortadan kaldırmaz. Bu voltaj dolaşıma girdiğinde üretim sistemlerine ciddi zarar verecek bir gerilim yaratabilir. Hatta basit elektrik devre hatalarından büyük yangınların ve hasarların çıktığı çokça görülmüştür.

Makine ve Teçhizat Güvenliği

Tesisatın bir otomasyon sistemi tarafından yönetilmesi ciddi koruma sağlayabilir. Uluslar arası bazda kabul edilen IEC (International Electrotechnical Commision) standartlarına göre dizayn edilmiş bir tesisatın sürdürülebilirliği daha yüksek olacaktır. Diğer yandan, makinelerin tesisatla ve operatör, sensör gibi kontrol sistemleriyle optimizasyonları iyi yapılmalı, şebekeden gerekenin altında ya da üstünde enerji çekmeleri önlenmelidir.

Tüm bunlarla birlikte, cihazların tamir ve bakımına da dikkat etmek gerekir. Ayrıca programlama hatalarının da voltaj dengesizliğine yol açtığı unutulmamalıdır.

Organizasyon, elektrik kazalarını önlemek için gereklidir ancak yeterli değildir. Nitekim organizasyon ne kadar iyi yapılmış olursa olsun ani gerilimleri önlemek ya da yıldırım gibi dış etkenlerin tahribatından kesin olarak korunmak mümkün değil. Parafudr, regülatör gibi korunma sistemlerinin de çoğu kez yeterli kaldığı biliniyor.

Kompleks elektrik sistemlerinde voltaj dengelerinden korunmak ve fabrika makinelerini korumak için Trimbox kullanabilirsiniz.

TRIMBOX Makinelerin Güvenliğini Sağlar

Bir sanayi kuruluşunda süreklilik sağlamak, can ve mal kaybına sebep olacak kazalardan korunmak için insan kaynaklı hataları önlemek, dolayısıyla manuel müdahale olmadan güvenlik sağlayacak cihazların kurulumunu yapmak gerekiyor. Tesisata kolaylıkla entegre edilebilen Trimbox, fabrikalardaki voltaj dengesizliğini önleyerek cihazlarınızı korur.

Trimbox, regülatör ve parafudr gibi standart koruma cihazlarının aksine tek bir fonksiyona sahip değildir. Yıldırım gibi dış etkenlerden kaynaklanan ya da tesisatta statik elektrik sebebiyle oluşan elektrik yükünü topraklarken aynı zamanda sistemin sorunsuz bir biçimde çalışmasını sağlar. Şiddetli bir yükten kaynaklanan dengesizliği dâhi kısa sürede engelleyerek enerjiyi standart seviyeye indirir.

Yüksek bir üst limite sahip olan Trimbox, bu limit aşıldığında sigorta işlevi görür. Böyle durumlarda enerjiyi toprakladıktan sonra otomatik olarak devreden çıkacak, tesisatın ve cihazların zarar görmesini önleyecektir.

Basit tedbirler bazen hayat kurtarır. Ailemize, işimize, çevremize yapacağımız en güzel yatırım, onları koruyucu tedbirlerdir. Trimbox ve GNDSeries ile elektrik kaynaklı hasarlardan ve buna bağlı elektrik kontağı yangınlarından korunabilirsiniz. 

Whatsapp : +90 555 014 24 23

AŞIRI GERİLİM ve TSUNAMİ | AŞIRI GERİLİM NEDİR?


Direkt Sipariş için WhatsApp Hattı