Şartname

Ani voltaj yükselmeleri sırasında oluşan fazla enerjiyi yok ederek, bağlı olduğu tesisatın ve o tesisata bağlı elektronik ve elektrikli cihazların devrelerinin yanmasını önlemek ve buna bağlı oluşabilecek yangın riskini ortadan kaldırmak üzere can ve mal güvenliğini sağlayan cihaz, teknik olarak faz-faz, faz-nötr, faz-toprak arasındaki voltajı kontrol etmek suretiyle, aşırılıkları enerjiyi kesmeden ve toprağa iletmeden 10 nanosaniye hassasiyetle yok edebilen, faz-toprak arasındaki atmosferik deşarj (yıldırım) ve bunun gibi bir durumda topraktan gelebilecek aşırılıkları önleyebilen, özel kimyasal maddesi ile ısınmayı ve ark oluşumlarını engelleyebilen ve pano içinde panoya ve panodaki diğer malzemelere zarar vermeden ve panoya güvenlik mesafesi bırakmaya gerek olmadan raya monte edilebilen ve kaçak akım koruma şalterleri vb. diğer malzemelerle birlikte kullanılabilen ulusal ve uluslar arası standartlara uygun monofaze devrelerde 275 Volt üzeri, trifaze devrelerde 420 Volt üzeri oluşan voltajları engelleyen aşırı gerilim sönümleyici.

Direkt Sipariş için WhatsApp Hattı