ŞİMŞEK İLE YILDIRIM ARASINDAKİ FARK

Bulutlardaki elektrik yükünün boşalması şimşek ve yıldırım gibi akımların ortaya çıkmasına sebep olur. Bunlar, genellikle zannedilenin aksine aynı türü ifade eden farklı kelimeler değil, birbirinden farklı özelliklere sahip elektrik akımlarıdır.

Şimşek; bir bulutun tabanı ile yer arasında, iki bulut arasında veya bir bulut içinde elektrik boşalırken oluşan kırık çizgi biçimindeki geçici ışıktır. Yıldırım ise etkileşimi daha yüksek bir akımdır ve korunmak için paratoner gerekir.

Yıldırım ve Paratoner

Yıldırım ise; şimşek ve gök gürültüsünden oluşan gökyüzü ile yeryüzü arasındaki elektrik boşalmasıdır. Yani aslında her yıldırım bir şimşek türüdür ama her şimşek bir yıldırım değildir. Yıldırımı daha basit anlatımla; bulutla yer arasında oluşan en tehlikeli şimşek türü demek yerinde olacaktır.

Yıldırım olayı daha çok yağış alan ve ormanlık alanlarda oluşur. Bu konu ile ilgili bugüne kadar geliştirilmiş en iyi koruma elemanı “paratoner” ismi verilen, yüksek binaların ve özellikle camilerin en yüksek yerlerinde konumlandırılarak yıldırımda oluşan aşırı akımı en az hasarla toprakla buluşmasını sağlayan ürünlerdir. Bunlar yüksek ve yeni yapılan tüm binalarda kullanılmaktadır.

Yıldırım ve Paratoner

Yıldırım ve Paratoner

Paratonerler yıldırımı en az hasarla toprakla buluştururken, bir de parafudrlar vardır. Parafudlar da tıpkı paratonerler gibi ama yapı içerisindeki elektrik sisteminde oluşan aşırı akımları toprakla kısa devre ederek yapının aşırı akıma karşı korumasını sağlar. Türkiye’de parafudr ithalatçılarının bazıları özellikle yıldırım hadisesinde oluşan  aşırı gerilime karşı da parafudr çözümdür dese de, ciddi şalt malzeme üreticileri parafudların sistemde oluşan aşırı gerilimi engellemediğini ve böyle bir görevinin olmadığını, bunun için farklı ürünün olduğunu eğitimlerinde açıkça dile getirmektedirler.

Aşırı gerilim sönümleyicilerin elektrik iç tesisleri proje hazırlama yönetmeliğinde zorunlu olmasından ve parafudrların aşırı gerilimleri engelleyemediklerini bunun için farklı ürünlerin olduğunu dile getirmeleri, bu farklı ürüne Trimbox’a dikkat çekilmesini sağladı.

“Trimbox”, Dünya’da tek olan, ülkemizde (Bursa’da) üretilen üründür. Trimbox; iletkenin iki ucu arasındaki aşırı gerilimi sönümleyerek sistemdeki cihazların korunmasını sağlıyor. Aşırı gerilim Trimbox’ın sönümleyemeyeceği veya sürekli hale dönüşürse de (trafo patlaması vb. gibi) Trimbox, yine sistemdeki cihazları koruyor fakat kendisinin yenisi ile değiştirilmesi gerekiyor.

Yıldırım, paratoner vasıtasıyla veya paratonersiz toprakla buluştuğunda 1,5 km çap alanı içerisinde topraktan veya elektrik hatlarından sistemlere girip, cihazların yanmasına sebep oluyor.

Trimbox, genel olarak aşırı gerilimler olarak tarif edilen şimşek ve yıldırım, trafo patlaması, elektrik gel-gitleri, ani voltaj yükselmeleri vb. gibi elektriksel aşırılıkları engelleyerek cihazların yanmasını ve yangın çıkarmasını engelliyor.

Basit tedbirler bazen hayat kurtarır. Ailemize, işimize, çevremize yapacağımız en güzel yatırım, onları koruyucu tedbirlerdir. Trimbox ve GNDSeries ile elektrik kaynaklı hasarlardan ve buna bağlı elektrik kontağı yangınlarından korunabilirsiniz. 

Whatsapp : +90 555 014 24 23

AŞIRI GERİLİM ve TSUNAMİ | TATİLİNİZ YARIDA KALMASIN


Direkt Sipariş için WhatsApp Hattı