SSS

BENZER ÜRÜNLER

TRIMBOX bir çesit ' tasarruf cihazı ' mıdır?
Bu soruya cevabımız kesinlikle hayır. TRIMBOX’ın elektrik sarfiyatını azaltmak gibi bir işlevi yoktur. TRIMBOX, cihazlarda oluşan arızaları engelleyerek, imalat ve hizmetlerdeki aksamaları önüne geçer; bakım onarım, yeni cihaz alımı, iş kaybı gibi masraf ve zararlardan önemli miktarda tasarruf edilmesini sağlar. Bu açıdan bakıldığında, işletmenize sağlayacağı ekonomik katkı büyüktür.
TRIMBOX'ın bir benzeri var mıdır?
TRIMBOX hem patentli olması nedeniyle, hem de dünya çapında benzer olarak değerlendirilen cihazlara göre tartışılmayacak üstünlükleriyle tektir. TRIMBOX’ın hiçbir muadili yoktur.
Parafudur ve benzeri ürünler de aynı isi yapmıyor mu?
Parafudurlar sistemde oluşan aşırı yükleri toprağa ileterek ortadan kaldıran ürünlerdir. Sistemlerde tesisatın toprak bağlantısının çok iyi bir şekilde yapılması, belli periyotlarda bakımının yapılması ve ölçülmesi gereklidir. Aksi takdirde aşırı yükleri toprağa iletim özelliğini kaybedebilir. Parafudurların gerilim sınırlama özellikleri yoktur. İletime geçtikten sonra kartuşlarının değişmesi gerekir. TRIMBOX, sistemlerde aşırı gerilim oluşmasını engeller. Bu işlevi yerine getirirken toprak hattı vb. bağımlılığı yoktur. Hatta toprak bağlantısı olmayan tesisatlarda da işini eksiksiz olarak yerine getirir. *TRIMBOX ani yüksek voltaj darbelerini sigortayı attırmadan ve enerji devamlılığını sağlayarak ortadan kaldırır. Yıldırım ve trafo patlaması gibi durumlarda Trimbox kısa devre olur, sigortayı açtırarak enerjiyi keser. Kendisi zarar görmesine rağmen sisteminizi kesin olarak korur. *TRIMBOX’daki toprak bağlantısının sebebi, toprak hattına faz teması, nötr kopması, nötr hattına yanlışlıkla faz verilmesi gibi bir durumda koruma sağlamaktır. Trimbox aşırı gerilim oluşumunu engellerken toprak bağlantısına ihtiyaç duymasa da, elektrik tesisatlarında topraklama çok önemli bir bağlantıdır ve mutlaka yapılmasını tavsiye ediyoruz.
Regülatörler veya kesintisiz güç kaynakları da aynı isi yapmıyor mu?
Regülatörlerin içinde varyak sistemi bulunur. Bu da tek sarımlı akıllı bir trafo gibi düşünülebilir. Gerilim az geldiğinde yükseltir, fazla geldiğinde ise düşürür. Ama regülatörler yıldırım, trafo patlaması gibi şiddetli darbeleri engelleyemez ve kendileri de zarar görebilir. ‘Peak’ tabir edilen, nanosaniyelerle ifade edilen ani voltaj yükselmelerine müdahale etme şansları da yoktur. Kesintisiz güç kaynağı ise çok daha gelişmiş bir yapıya sahip olduğu halde, kendisi de korunmaya muhtaçtır. TRIMBOX ile bu cihazlarınızı da koruyabilirsiniz.
Tali panolarda C tipi parafudr ile kullanılması durumunda ne düşünüyorsunuz ?
Trimbox, panodaki herhangi bir şalt malzeme ile uyum içerisinde çalışır. Ancak Trimbox varken C tipi parafudra ihtiyaç yoktur. Çünkü Trimbox, B sınıfı parafudr gücünde D sınıfı parafudr hassasiyetindedir. (B sınıfı parafudr 125 kA-1kV darbeyi toparağa iletir, Trimbox 20kA-15kV gücünde darbeyi absorbe eder. D sınıfı parafudr 6kA-1kV darbeyi 10 nanosaniyede toprağa iletir, Trimbox 20kA-15kV darbeyi 10 nanosaniye hassasiyetle absorbe eder. Not: parafudrlar toprağa iletim yaptıkları için toprak direnci istenilen değerde olması durumunda bahse konu özellikleri sağlayabilirler, görevlerini yaptıklarında iç devreleri değişmesi gerekir. Trimbox görevini toprağa bağımlı olarak yapmaz, hiç topraklama olmasa bile darbeleri aynı hassasiyet ve güçte absorbe eder, görevini yaptığında kendisi yanarsa 1 kereye mahsus ücretsiz olarak değiştirilir. Bu da Trimbox’ın tek kullanımlık olmadığının ispatı niteliğindedir.)
Trimbox nasıl çalısır?
Mikrosaniyelerle ifade edilen anlık yüksek voltaj darbelerinde, TRIMBOX elektrik tesisatınızı ve cihazlarınızı korur; buna bağlı elektrik kontağından yangın çıkma riskini ortadan kaldırır. Peki TRIMBOX bu görevi nasıl yerine getirir? TRIMBOX yüksek voltaj anında elektriğinizi kesmeden veya topraklamaya ihtiyaç duymadan, şebekede aşırı gerilim oluşmasını engeller. Tesisatınıza ve cihazlarınıza her zaman doğru voltaj gönderir. TRIMBOX bu işlemi saniyenin milyarda ellisi gibi çok kısa bir sürede gerçekleştirerek cihazların zarar görmesini kesin olarak önler. TRIMBOX’ın patentli tasarımında yer alan özel kimyasal kılıf, TRIMBOX’ı oluşturan parçaları ısınmaya karşı korur, oksijen ile temasını keserek alev almasını engeller, ark oluşumuna engel olarak yangın riskini ortadan kaldırır. TRIMBOX, 220 volt için 275 volt üzerini, 380 volt için ise 420 volt üzerini kırpar. (Dünya standartlarına göre üretilen tüm elektrikli ve elektronik ürünler +55 volta kadar sorunsuz çalışmaktadır.)
Ürünün, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nın birim fiyat tarifinde yer alması adına bir çalışma var mı?
Bir çalışmamız bulunmamaktadır. Özel poz tanımlamasıyla birçok devlet projesinde kullanılmaktadır.
Van, Bitlis, Muş, Hakkari, Şırnak ve Malatya illerinde bayileriniz var mı?
Bayiliklerimiz Türkiye’nin tüm illerinde Elektrikçi ve Güvenlikçi firmalar tarafından yapılmaktadır. Ancak bunun dışında, şu anda Bursa genel merkez dışında 7 Bölge Müdürlüğü(İstanbul,Ankara,İzmir,Antalya,Bolu,Afyon,Şırnak) ile hizmet vermektedir. Van bölgesinde bir Bölge Müdürlüğü ihtiyacımız bulunmaktadır ve planlamalarımızda mevcuttur.
Yıldırımla ilgili akredite bir laboratuvarda gerçekleşmiş test raporlarınız var mı?
Türkiye’de icad niteliğindeki ürünlere verilecek olan ilk TSE belgesi, TSE-BDS-0001-1 referans numarasıyla Trimbox’a aittir. TSE tarafından belgelendirilmiştir. Testler tip test olduğundan maalesef videolarını yayınlama iznimiz yok. Ancak elimizde videolarda mevcuttur.

TEKNİK SORULAR

TRIMBOX'ın üç fazlı Alçak Gerilim Darbe Koruyucuları,üç fazlı grup sigorta çıkışına takılmak zorunda mı?
TRIMBOX’ın üç fazlı Alçak Gerilim Darbe Koruyucuları; kesinlikle ayrı ayrı tek fazlı sigortalara monte edilemez. Üç fazlı grup sigorta, üç fazlı kaçak akım rolesi veya üç fazlı Termik Manyetik Kompakt Şalter çıkışına usulune uygun olarak bağlanmalıdır. Aksi uygulamalar bağlantı hatasıdır
Trimbox kaçak akım rölesini sürekli attırıyor. Sorun nedir?
Toprak hattının problemli olduğu sistemlerde bu sorun ile karşılaşılabilir. Bu sorun Trimbox’tan değil toprak hattından kaynaklanmaktadır. Mevcut sorunun ortaya çıkmasını sağlar. Toprak hattının düzeltilme imkanı yoksa Trimbox’ın toprak bağlantısı yapılmayarak geçici bir çözüm sağlanmış olur
Sebekeye faz-nötr yerine faz-faz verilmesi durumunda TRIMBOX ne yapar?
Şehir şebekesinde kaçak akım rölesi veya yangın koruma rölesini açtırır. Sanayide ise açtırma bobini ile bağlı bulunduğu sigortayı açtırır. Bu işlemi yaparken kendisi ve sistem hiç bir zarar görmez eğer kaçak akım rölesi, yangın koruma rölesi ya da açtırma bobini sistemde yoksa ya da çalışmıyorsa o zaman kendisi zarar görür ve sigortayı açtırarak sistemi korur.
TRIMBOX düsük voltaja karsı bir çözüm sunar mı?
TRIMBOX’ın düşük voltaja herhangi bir müdahalesi yoktur. Düşük gerilimler elektronik kartların yanmasına neden olmazlar. Bu yanlış algılanan bir durumdur. Düşük gerilimler sadece motorlu sistemlerde motorun yanmasına neden olabilir. Bunu önlemek için de faz koruma rölesi kullanılmalıdır. Ancak faz koruma rölesi de devreyi kapattığı için darbe yaratabilir. Bu darbelerden korunmak için ise yine TRIMBOX gerekir.
Fabrikalarda her makineye bir TRIMBOX takılmasının sebebi nedir?
Fabrikalarda, yıldırım, trafo patlaması gibi dış etkenler haricinde, işletme içinde çalışan makinelerin oluşturduğu ani voltaj yükselmeleri de büyük problem oluşturmaktadır. Sanayi makineleri büyük elektromanyetik alanlar oluşturdukları için indüklenmeleri de büyük olur. Bu da kalkış demerajlarında ve elektriksel anahtarlamalar sırasında dev voltaj darbeleri oluşturmalarına yol açar. Bu darbeler, işletmelerdeki makinelerin elektronik kartlarının sıklıkla arızalanmasına sebebiyet verir. Bu yüzden sanayi tipi makinelerde her makineye ayrı montaj yapılmalıdır
Kaç adet TRIMBOX kullanmalıyım?
Konutlarda: Konutlar için her dairede birer adet TRIMBOX kullanılmalıdır. Ayrıca apartmanların ana elektrik girişine de bir adet takılarak tüm dairelerdeki TRIMBOX’ların koruma altına alınmasını tavsiye ediyoruz. Ofislerde: Ofisler için ana elektrik girişine takılacak bir TRIMBOX (özel durumlar haricinde) yeterlidir. Fabrikalarda: Fabrikalarda her makinede birer adet TRIMBOX kullanılmalıdır. Ayrıca fabrikaların ana elektrik girişine de bir adet TRIMBOX takılarak tüm makinelerdeki TRIMBOX’ların koruma altına alınmasını tavsiye ediyoruz.
Kaçak akım koruma şalteri olmayan panolarda kullanım durumunda ek donanım gerekiyor mu?
Kablo dışında hiçbir ek donanıma ihtiyaç duymaz. 1000 A kesiciye kadar sisteme paralel bağlanır.

GENEL SORULAR

TRIMBOX ne gibi faydalar saglar?
Sanayiye ekonomik katkı sağlar *Ani voltaj yükselmelerinden kaynaklanan elektronik kart ve cihaz arızalarını engeller. *Makinelerin arızalardan dolayı devre dışı kalmasının önüne geçer, üretimin devamlılığını sağlar. *Bakım-onarım maliyetlerinde önemli bir tasarruf sağlar. Ev ve ofis kullanıcısına ekonomik katkı sağlar *Ani voltaj yükselmelerinden kaynaklanan arızaları engeller. *Cihazlarınızı voltaj darbelerinden koruyarak, ekonomik ömürlerini tamamlamalarını sağlar. *Voltaj kaynaklı sorunların garanti kapsamı dışında tutulmasının önüne geçer. TRIMBOX’un takılı olduğu bir ev ya da ofiste voltaj kaynaklı bir hasar meydana gelmez; cihazlarınız garanti kapsamı içinde kalır. Güvenlik açıklarını önler *Üst düzey güvenlik gereken yerlerde, güç kaynağının trafo patlaması veya yıldırım düşmesi gibi nedenlerden zarar görmesi durumunda, kamera sistemleri, alarm sistemleri ve giriş kontrol sistemleri devre dışı kalabilir. TRIMBOX bu gibi durumlarda güvenlik açıklarını ortadan kaldırır.
Voltaj düsmelerini-yükselmelerini fark edebilirmiyiz?
Voltaj düşmelerinin ve yükselmelerinin en bilinen örneği lambaların kısılıp açılmasıdır. Ancak bir saniye içinde şebekeden gözle görülemeyen onlarca büyük darbe gelebilir. Diğer bir deyişle lambaların kısılıp açıldığı fark edilmese de voltaj darbeleri var olabilmektedir.
TRIMBOX bir çesit ' Tasarruf cihazı ' mıdır?
Bu soruya cevabımız kesinlikle hayır. TRIMBOX’ın elektrik sarfiyatını azaltmak gibi bir işlevi yoktur. TRIMBOX, cihazlarda oluşan arızaları engelleyerek, imalat ve hizmetlerdeki aksamaları önüne geçer; bakım onarım, yeni cihaz alımı, iş kaybı gibi masraf ve zararlardan önemli miktarda tasarruf edilmesini sağlar. Bu açıdan bakıldığında, işletmenize sağlayacağı ekonomik katkı büyüktür.
Yüksek voltaj TRIMBOX'a da zarar verebilir mi?
TRIMBOX voltaj darbeleri ile uzun seneler başa çıkabilir. TRIMBOX’ın bozulması ancak yıldırım düşmesi veya trafo patlaması gibi aşırı durumlarda söz konusu olabilir. Ancak böylesi durumlarda da, fazlar arası ve faz-nötr arası kısa devre yaparak sigortayı attırır, cihazlarınızı ve tesisatınızı korur.
TRIMBOX'ın ömrü ne kadardır?
TRIMBOX’ın Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’nca belirlenen garanti süresi 2 yıl, ortalama kullanım ömrü ise 10 yıldır. Bununla birlikte cihazınızın kullanım süresi alacağı darbelerin yoğunluğuna bağlı olarak değişebilir.
Regülatörler veya kesintisiz güç kaynakları da aynı isi yapmıyor mu?
Regülatörlerin içinde varyak sistemi bulunur. Bu da tek sarımlı akıllı bir trafo gibi düşünülebilir. Gerilim az geldiğinde yükseltir, fazla geldiğinde ise düşürür. Ama regülatörler yıldırım, trafo patlaması gibi şiddetli darbeleri engelleyemez ve kendileri de zarar görebilir. ‘Peak’ tabir edilen, nanosaniyelerle ifade edilen ani voltaj yükselmelerine müdahale etme şansları da yoktur. Kesintisiz güç kaynağı ise çok daha gelişmiş bir yapıya sahip olduğu halde, kendisi de korunmaya muhtaçtır. TRIMBOX ile bu cihazlarınızı da koruyabilirsiniz.
Fabrikalarda her makineye bir TRIMBOX takılmasının sebebi nedir?
Fabrikalarda, yıldırım, trafo patlaması gibi dış etkenler haricinde, işletme içinde çalışan makinelerin oluşturduğu ani voltaj yükselmeleri de büyük problem oluşturmaktadır. Sanayi makineleri büyük elektromanyetik alanlar oluşturdukları için indüklenmeleri de büyük olur. Bu da kalkış demerajlarında ve elektriksel anahtarlamalar sırasında dev voltaj darbeleri oluşturmalarına yol açar. Bu darbeler, işletmelerdeki makinelerin elektronik kartlarının sıklıkla arızalanmasına sebebiyet verir. Bu yüzden sanayi tipi makinelerde her makineye ayrı montaj yapılmalıdır.
Voltaj darbelerinin zararları nelerdir?
Herhangi bir fiziksel hasar meydana gelmemesine rağmen veri kayıpları veya açıklanamayan bilgisayar kilitlenmeleri ortaya çıkar. Sistemin yeniden başlatılması veya yeniden kurulması gerekebilir. Yıpranma: Aralıklarla sürekli devam eden aşırı gerilim darbelerine maruz kalan elektronik donanımların ömrü kısalır. Zamanla muhtemel aksamalara ve arızalara neden olabilecek yıpranmalar oluşur. Hasar *Cihazlarınızın elektronik donanımları zarar görebilir. *Üretimde ve hizmetlerde oluşan aksamalarla büyük mali zararlar yaşanabilir. *Tamir masrafları ve yeni cihaz alımları harcamaların artmasına neden olabilir. *Makine ve cihazların kalibrasyonları bozulabilir, üretim hataları görülebilir. *Network, sunucu, telefon santrali gibi cihazlar zarar gördüğünde haberleşme aksayabilir. *Bilgi işlem altyapısında oluşan zararlar nedeniyle veri kayıpları yaşanabilir. *Robotik sistemlerin bozulması sonucu zarar ve aksamalar meydana gelebilir. *Hastanelerde kullanılan tıp elektroniği cihazlarında ve yaşam destek ünitelerinde hasar ve aksamalar meydana gelebilir. *Kimyasal tesisler veya enerji tesisleri gibi stratejik noktalarda oluşabilecek problemlerle, ulusal boyutta yaşanabilecek sorunlarla karşılaşılabilir.
Ürün Üzerinde Kaç Defa Görevini İcra Ettiğini Gösteren Bir Sayaç Olabilir Mi ?
Bu anlamda özellikle çok yıldırım alan bölgelerde baz istasyonları yıldırım sayarlar kullanmaktadırlar. Trimbox bir şalt malzeme olduğundan kaç adet yıldırım geldiği ile değil, sadece koruma yapmayla ilgilenmektedir.
İnternet sitelerinde satılan ürünler neden çok daha ucuz ve garantisi var mı?
İnternet sitelerinde satılan ucuz ürünler genellikle üretimden kalkmış ve eski tip ürünler olmak üzere, bazıları yurtdışına satılan makinelerden sökülen ikinci el ürünlerdir. Her iki durumda da maalesef ürün garantileri bitmiştir. Özellikle gelişmiş garanti dediğimiz, Trimbox'ın yıldırım gibi bir hadisede sizi koruyarak kendisi zarar görse bile 1 yıl 1 kereye mahsus ücretsiz değişim hakkı sizin açınızdan çok önemlidir.

GND SERIES

GNDSeries nedir?
Genel olarak GNDSeries; Trimbox markasının bir modeli olup özelliği, nötr-toprak arasındaki potansiyel farkı düzenleyerek, hassas elektronik cihazların ve elektronik kartların zarar görmesini engellemektir. Bu görevi yaparken ayrıca monitörlerin ekranlarında (projeksiyonlar dahil) genel olarak toprak hattından kaynaklı parazit olarak değerlendirilen görüntü bozukluklarını da engellemektedir.
GNDSeries’in etkilerini gözle görebilir miyiz?
Nötr-toprak voltajının tercih edilen oranda iyileştiğini avometre ile rahatlıkla anında görebilirsiniz. Ayrıca toprak hattından kaynaklı monitörünüzdeki veya projeksiyon yansımasındaki parazitlerin de ürün montajından sonra temizlendiğini net olarak görebilirsiniz.
Medikal cihazların ekranlarındaki parazitlerden dolayı ayrıca topraklamasını yapıyoruz. Bu ürünü kullandığımızda buna gerek olmayacak mı?
Kesinlikle ayrıca bir topraklama yapmanıza gerek kalmayacak. Bu sorun toprak hattından kaynaklı bir sorunsa GNDSeries buna %100 çözüm sağlayacaktır.
Nötr-toprak voltajı güç kaynağı ya da regülatör gibi ürünlerle zaten stabil hale getirilmiyor mu?
Kesinlikle hayır. Bu sorunun en büyük yaşandığı yerler genel itibarla hassasiyetine önem verildiğinden dolayı güç kaynağı veya regülatör kullanılan sistemlerdir.
Kantarlarda toprak kaynaklı ciddi arızalar yaşıyoruz, çözüm olur mu?
Nötr-toprak voltajı kaynaklı veya toprak hattındaki gürültüden kaynaklı bir sorun yaşıyorsanız çözüm olacaktır.
Labaratuvarlarımızda nötr-toprak sorunu yüzünden kurulum yapamıyoruz, bu ürün yeni topraklama yaptırmadan sorunumuzu çözer mi?
Yeni topraklama yapan birçok yerde bu tür sorunlar devam edebilmektedir. GNDSeries ile uygun model ürün seçerek sorununuzu çözebilirsiniz.
GNDSeries ürünlerinin kalibrasyon ve test ölçümlerinde hataya karşı bir görevi de düşünülebilir mi?
Bu tarz hatalar topraklama üzerindeki çeşitli gürültülerden kaynaklanıyorsa, elbette daha net veriler almanıza yardımcı olacaktır.
Dengesiz yüklenmeler nötr-toprak voltajı üzerinde etkili midir? GNDSeries bu tür bir soruna nasıl çözüm sağlar?
Etkilerinden biri olarak saylabilir. Enerji aldığınız hattaki R,S,T fazlarından çekilen güçler birbirinden ne kadar farklı olursa, nötr-toprak voltajı kararlılığınız o kadar bozulacaktır. GNDSeries, nötr-toprak voltajındaki artışın sebebi ne olursa olsun çözüm sağlar.
Topraklama yaptığımız yerin yakınından metro hattı vb. geçiyorsa, nötr-toprak geriliminin artmasını sağlar mı? GNDSeries çözüm müdür?
Olabilir, bu sistemlerden gelebilecek DC kaçaklar nötr-toprak geirlimi oluşturabilir. GNDSeries, nötr-toprak voltajındaki artışın sebebi ne olursa olsun çözüm sağlar.
Topraklama kablomuzun yakınından kuvvet kabloları geçerse nötr-toprak geriliminin artmasına sebep olur mu? GNDSeries ile bu artışı sınırlandırabilir miyiz?
Olabilir, koruma iletkenimiz, yüksek akım taşıyan sistemlerden ne kadar uzak olursa o kadar iyi olur. GNDSeries bu tarz nötr-toprak voltajı yükselmelerine de, seçmiş olduğunuz model oranında voltaj düşümü gerçekleştirmektedir.
GND Series Standart Trimbox, toprak korumasını (parazit vs.) ek olarak sağlayan bir ürün müdür? Yoksa tek başına sadece toprak koruması mı sağlıyor?
Topraklamadan gelen paraziti engelliyor, topraklama olmayan yerde de metal gövdede voltaj oluşumunu engelleyerek çarpılma riskini minimize ediyor. Yani aslında iki işe de yarıyor. Fakat tabi ki topraklamanın uygun yapıda olmasını bir mühendislik ve ar-ge şirketi olarak daha uygun görürüz.


Direkt Sipariş için WhatsApp Hattı