Notice: Undefined index: CURRENT_URL_TO_TR in /var/www/vhosts/trimbox.com.tr/httpdocs/admin/server_interaction/_class/Parser.php on line 151

Notice: Undefined index: CURRENT_URL_TO_EN in /var/www/vhosts/trimbox.com.tr/httpdocs/admin/server_interaction/_class/Parser.php on line 151
AKILLI TARIM SİSTEMLERİNDE TRİMBOX KULLANIMI

AKILLI TARIM SİSTEMLERİNDE TRİMBOX KULLANIMI

Gıdadan endüstriyel üretime, ilaç sanayinden giyime kadar birçok sektörde hammadde sağlamanın tek yolu tarım faaliyetlerini sürdürmekten ve geliştirmekten geçer. Ancak tarımsal alanların azalması ve tarımla uğraşan nüfusun kentlere göç etmesi günümüzde tüm dünyada geçerli olan bir problem. Bir yandan nüfus ve buna paralel olarak hammadde ihtiyacı sürekli artarken diğer yandan tarımsal alanlar azalıyor ve geçimini tarımla sağlayan insanlar başka geçim kaynakları arıyor.

Tüm bu problemler, minimum alandan maksimum verim elde etmeyi sağlayan yöntemlerin araştırılmasını ve hayata geçirilmesini sağladı. Önümüzdeki yıllarda geleneksel tarım yöntemlerinin yavaş yavaş terk edileceği ve akıllı tarımın temel metot olarak kabul edileceği tahmin ediliyor. Gerek ülkemizde gerekse dünyanın diğer yerlerinde topraksız tarım ve akıllı tarım sistemleri kullanılmaya başlandı. Elbette tüm bu faaliyetlerin sağlıklı bir biçimde sürdürülebilmesinin yolu elektriğin verimli kullanılmasından geçiyor.

Topraksız Tarım (Kent Tarımı) Nedir?

Gelişen teknoloji, tarımın toprak kullanılmadan, özel boru sistemleri, su ve vitamin-mineral takviyesi aracılığıyla yapılabilmesini sağlıyor. Topraksız tarım adı verilen bu uygulama, tarımın kentlerde, geniş araziler kullanmadan, çok katlı binalarda yapılabilmesini sağlıyor.

ABD, Japonya, Çin, Singapur gibi ülkelerde dikey tarım tesislerinin inşa edilmesine başlandı. Hatta Çin’de bu tesisler yalnızca tarımsal üretim için değil, kentlerdeki hava kirliliğini azaltmak amacıyla orman binalarının dikilmesi için de kullanılacak. Topraksız tarımın Türkiye’de de ilgi gördüğü, hatta devlet hibe paketleri içinde yer aldığı biliniyor.

Akıllı Tarım Nedir?

Tarım makinelerinin kullanım zorluğu ve çalıştırmak için yapılan masraflar, mahsul fiyatlarını yükselten etkenler arasında yer almakta. Ancak akıllı tarım uygulamaları sayesinde kaynakları en verimli biçimde kullanarak, minimum alandan maksimum verim elde etmek mümkün olabilecek.

Nesnelerin İnterneti (IOT) teknolojisinden önceki yazılarımızdan birinde bahsetmiştik. Elektronik cihazların ve nesnelerin birbirleriyle senkronize bir biçimde çalıştıkları ve iletişime geçtikleri bu teknolojinin tarımda da kullanılması planlanıyor.

Ülkemizde de sürdürülen Agritech projesi, akıllı tarımın geliştirilmesinde büyük bir katkıya sahip. Diğer yandan Libelium, Farmbot gibi sistemler de dünyanın dört bir yanındaki tesislerde kullanılmaya başlandı. Akıllı tarım uygulamaları sayesinde, bitkilerin ihtiyaçları nitelikli bir biçimde sağlanarak insan gücüne duyulan ihtiyaç en aza indirilebilecek ve ürün kalitesi arttırılabilecek.

Akıllı tarım uygulamalarında gerekli gelişmelerin çoğu yapıldığı takdirde, hayata geçirilmeleri için ciddi hazırlıklar gerekiyor. Bunun en büyük sebeplerinden biri, kentlerde kullanılan elektrik sisteminin doğurduğu riskler. Nitekim IOT ve akıllı tarım teknolojilerinde, elektrik kaynaklı bir problem (devrelerden birinin yanması ya da  yanlış komut sistemiyle çalışması gibi) yoğun mahsul kaybına sebep olabilir. Ancak Trimbox ile bunun önüne geçmek mümkün.

 

Akıllı Tarım Sistemlerinde TRIMBOX Kullanımı

Trimbox, seralarda kullanıldığı gibi, topraksız tarım ve akıllı tarım yapılan alanlarda da elektrik güvenliği sağlar. Özellikle kapalı alanlarda yapılan tarım uygulamalarında, elektrik güvenliğini sağlamak ve cihazların sorunsuz bir biçimde çalışmalarını sürdürmelerine yardımcı olmak için Trimbox kullanmak gerekir.

Farmbot, Libelium gibi akıllı tarım cihazları, elektrik tesisatındaki dalgalanmalardan etkilenerek yanlış komut sistemini çalıştırabilirler. Bu durum da fonksiyon bozukluğuna, dolaylı olarak mahsullerin zarar görmesine yol açar. Ancak Trimbox, cihazları zararlı dalgalanmalardan korumaktadır.  Akıllı tarım uygulamaları da dâhil olmak üzere, IOT teknolojisiyle donatılmış bütün cihazları korur.

Trimbox aynı zamanda topraksız tarım yapılan alanlarda da güvenlik sağlayan bir cihazdır. Sulama, ışıklandırma ve havalandırma sistemlerinin sorunsuz bir biçimde çalışması için gereken elektrik sirkülasyonunu sağlar. Aynı zamanda yıldırım gibi etkenlerden kaynaklanan yüksek voltajın şebekeden uzak tutulmasını sağlayarak cihazları korur.

| НАПРЯЖЕНИЕ И ЦУНАМИ


Direkt Sipariş için WhatsApp Hattı