Notice: Undefined index: CURRENT_URL_TO_TR in /home/trimbox/public_html/admin/server_interaction/_class/Parser.php on line 151

Notice: Undefined index: CURRENT_URL_TO_EN in /home/trimbox/public_html/admin/server_interaction/_class/Parser.php on line 151
YURTLARDA TRIMBOX GEREKLİ MİDİR?

YURTLARDA TRIMBOX GEREKLİ MİDİR?

Adana’nın Aladağ ilçesinde onbir öğrencinin felaketi ile sonuçlanan yangından sonra vicdanlarda derin yaralar açan ve “Tedbir alınabilir miydi?” sorusunu gündeme getiren elektrik yangını, toplamda oniki canın feci şekilde yitip gitmesine ve sorumluların sekiz ila oniki yıl arasında ceza almalarına yol açtı.

Peki sorumlular kimdi? Neden tedbir almamışlardı?

3 aralık 2003 tarihli 25305 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren İç tesisleri proje hazırlama yönetmeliğine göre koruma sistemleri başlığı altında parafudrlar, darbe koruma düzenleri ve diğer aşırı gerilim sönümleyicilerin seçimi zaruri kılınmıştır.

Yani yasal sorumlular, proje mühendisleri, müteahhit, olayda kızı da vefat eden yurt müdürüydü. Yurt müdürü ve müteahhit, projede olmadığı için uygulamadan haberi bile yoktu belki. Ancak yasal olarak müteselsil sorumlular.

Parafudr ve darbe koruma düzenleri, özellikle yıldırım esnasında oluşan fazla yükün toprağa deşarjıyla sorumlu olan, aşırı gerilim sönümleyiciler ise, yıldırım dahil herhangi bir aşırı gerilim oluşumunu sönümleme görevi olan koruma ürünleridir.

Parafudr ve darbe koruma düzenleri kullanılan yerlerde sistemdeki, aşırı gerilimin engellenmesi mümkün olmadığından, aşırı gerilim sönümleyici kullanılması gerekecek, ancak aşırı gerilim sönümleyici aynı zamanda parafudr ve darbe koruma düzenlerinin görevini de görüyorsa, ayrıca parafudr ve darbe koruyuculara gerek kalmayacaktır.

Nitekim Aladağ ilçesinde yaşanan hadiseye bakıldığında, sayaç değişimi yapıldıktan sonra muhtemelen sayacın nötr klemensinin arızalı yada gevşek bırakılması sonucu, nötr kopması yada gevşemesi ile dengesiz yüklerde meydana gelen, faz*nötr arası olması gereken 220V değerinin 380V seviyelerine çıkarak sistemleri yakması ve yangına sebebiyet vermesi durumudur.

Bu tarz bir durum için parafudr ve darbe koruma düzenlerinin, kaçak akım rölesi, yangın koruma rölesi ve sigorta gibi ürünlerin yapabileceği birşey yoktur.

Nötr kopması gibi bir durumu önleyebilecek ürünler Trimbox aşırı gerilim sönümleyicileri ve yeni nesil parafudrlarıdır.

Nötr kopması durumunda dengesiz yüklerde oluşacak fazla voltaj, nötr-toprak arası da yükselecek ve eşik değeri aşınca Trimbox, nötr üzerinden toprağa 32 mA’den başlayan akım akıtarak kaçak akım rölesini açtıracaktır.

Nötr sorunu düzelmediği sürece kaçak akım rölrsinin devreye soulması imkansızdır. Şayet sistemlerde kaçak akım rölesi kullanılmıyorsa, o zaman Trimbox sistemi kısa devre yaparak sigortayı açtırmaktadır.

Trimbox aşırı gerilim sönümleyicileri ve yeni nesil parafudrları, hem yönetmelik gereği kullanılması gereken, hem de yıldırım gibi doğal afetler dahil, trafo patlaması, elektrik dalgalanması, yüksek voltaj durumları, nötr kopması gibi durumlarda cihazların yanmasını ve yangın riskini ortadan kaldıran ürünlerdir.

Basit tedbirler bazen hayat kurtarır. Ailemize, işimize, çevremize yapacağımız en güzel yatırım, onları koruyucu tedbirlerdir. Trimbox ve GNDSeries ile elektrik kaynaklı hasarlardan ve buna bağlı elektrik kontağı yangınlarından korunabilirsiniz. 

Whatsapp : +90 555 014 24 23

AKILLI TARIM SİSTEMLERİNDE TRİMBOX KULLANIMI | CORONAVİRUS, TEST CİHAZLARI VE MEDİKAL CİHAZLAR
КАТЕГОРИИ


Direkt Sipariş için WhatsApp Hattı