İÇ TESİSLERİ PROJE HAZIRLAMA YÖNETMELİĞİ

03.12.2003 tarihinde 25305 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığından:

Elektrik İç Tesisleri Proje Hazırlama Yönetmeliği

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Uygulama, Dayanak ve Tanımlar

Amaç

Madde 1 — Bu Yönetmeliğin amacı, Elektrik İç Tesisleri Yönetmeliği kapsamında yapılması gereken elektrik tesisat projelerinin hazırlanmasına dair usul ve esasları düzenlemektir.

Yönetmeliğin tamamı için;

http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2003/12/20031203.htm

Basit tedbirler bazen hayat kurtarır. Ailemize, işimize, çevremize yapacağımız en güzel yatırım, onları koruyucu tedbirlerdirTrimbox ve GNDSeries ile elektrik kaynaklı hasarlardan ve buna bağlı elektrik kontağı yangınlarından korunabilirsiniz. 

Hızlı iletişim kurarak, detaylı bilgi için biz sizi arayalım;

Whatsapp : +90 555 014 24 23

AŞIRI GERİLİM ve TSUNAMİ | KOMBİ SERVİSİ
KATEGORİLER
Direkt Sipariş için WhatsApp Hattı