PV PARAFUDR

PV PARAFUDR

Fotovoltaik sistemler, üzerlerine düşen ışığı elektrik enerjisine çeviren sistemlerin genel adıdır. Bu ışık genel olarak sınırsız nitelendirilebilecek güneşten elde edilmektedir.

Fotovoltaik sistemler iki çeşit kullanılmaktadır;

  • Şebekeye bağlı (on-grid) sistemler: Güneş panelleri sayesinde üretilen DC elektrik akımı inverter yardımıyla AC voltaja dönüştürülür ve şebekeye verilerek, ihtiyaçtan fazla üretimin satılmasına, üretimden fazla ihtiyaç halinde şebekeden alınmasına olanak sağlayan çift yönlü elektrik alış-verişi sağlayabilen sistemlerdir.
  • Şebeke ile bağımsız (off- grid) sistemler: Elektrik şebekesinden uzak yada üretimin sınırlı kapasite ile kullanılacağı durumlar için akülerde depolama suretiyle güneşten elektrik üretilen sistemlerdir.

Photovoltaic (PV) Parafudr Uygulamaları 

Güneş enerji sistemleri günümüzde yaygın elektrik üretim merkezleri olarak karşımıza çıkmakta ve üretim alanları da genişlemektedir. Güneş panelleri sayesinde ışık enerjisinin elektrik enerjisine dönüştürüldüğü fotovoltaik sistemler; ne kadar geniş alanda kurulursa üretim kapasiteleri o oranda artmaktadır.

Üretim kapasitesinin artması alanın genişliğiyle doğru orantılı olunca risk faktörü de aynı oranda artmaya başlamış ve photovoltaic parafudr yani PV parafudr uygulamaları hız kazanmıştır.

1000VDC PV Parafudrlar

DC parafudrların güneş panellerinde uygulama alanı bulması ilk başlarda daha küçük voltajlarda olmakla birlikte panellerin yoğunluğu ile invertöre giriş voltajı yükselmeye başlamıştır.

DC enerjinin AC enerji formuna kavuşarak şebekeye verilebilmesi amacıyla kullanılan invertörlere panellerden daha yüksek DC voltaj seviyesi gelmeye başlamasıyla koruma voltaj seviyesi de 1000V seviyelerine ulaşmıştır.

PV parafudrlar; güneş panellerinden çıkan voltaj üzerinde herhangi bir yıldırım darbesi oluşması durumunda (+)-(-), (+)-PE, (-)-PE koruma modunda oluşan darbenin invertöre ulaşmasını engelleyerek darbeyi sönümler.

İnvertör çıkışında herhangi bir darbenin ana dağıtım üzerinden şebekeye ulaşmasını ise AG Parafudr ve  aşırı gerilim sönümleyici ile engellemek mümkündür.

DC parafudrların 12V/1500V gibi çok geniş değer aralığında olması, parafudr ithalatçılarının stok sorunlarını gündeme getirmiş ve tedarik sürelerini aylar sürecek seviyelere çıkarmıştır.

Trimbox DC parafudrlar ister PV parafudr olsun, isterse rectifier ya da redresör olsun 12V/1500VDC aralığında istediğiniz voltaja en yakın değeri 5 işgünü içerisinde üreterek teslim kabiliyetine sahiptir.

Whatsapp : +90 555 014 24 23

 

 

Aşırı Gerilim ve Tsunami | TRIMBOX Marine Serisi


Direkt Sipariş için WhatsApp Hattı